Школски простор и опрема

Прва међународна руска школа Валентина Терешкова у Београду налази се у насељу Сењак, у улици Булевар војводе Мишића бр. 41.

Руска школа поседује просторне капацитете који стварају најбоље услове за учење и дечију креативност. Школски простор опремљен је најсавременијом опремом и наставним средстима. Приликом уређења школског простора, посебна пажња посвећена је одабирау посебних матерјала и креативним дизајнирањем окружења које има за циљ да омогући пријатну атмосферу за учење и активан одмор.

Школа располаже:

- просторијама за извођење наставе;

- просторијама за физичку активност;

- просторијама за опште потребе и друштвени живот (свечана сала, клуб-сала за исхрану, библиотека...);

- просторијама управних и руководећих органа школе, стручних служби и осталог особља;

- помоћним просторијама;

- просторијама за комуникацију и гардеробу и

- просторијама за личну хигијену.