Образовни програм

Школа реализује наставни план и програм «Школа Русије» у почетном општем образовању и наставни план и програм у основном општем и средњем образовању у складу са Федералним базним наставним планом и програм Руске Федерације, који представља један од најсавременијих образовних програма у свету.

Настава у Школи се реализује искључиво на руском језику.

Поред општеобразовних предмета прописаних наставним планом и прграмом, у Школи се појачано изучава енглески и српски језик. Такође, у Школи се реализују и бројне факултативне и ваннаставне активности.

Образовни процес сходно наставном плану и програму «Школа Русије» и Федералног базног наставног плана и програма, одвија се у 3 циклуса:

- Први образовни циклус, под називом Почетно опште образовање, траје од првог до четвртог разреда.

Образовни план и програм "Школа Русије" данас представља најефикаснију комбинација традиционалног руског образовања које је усаршено доказаном праксом и иновацијама имплементираним у образовни процес. Програм «Школа Расија» реализује највећи број образовних установа Руске Федерације и представља модеран програм базиран на традиционалном приступу учењу, ученику и родитељу.

- Други образовни циклус, под називом Основно опште образовање, траје од петог до деветог разреда.

- Трећи образовни циклус, под називом Срдње (комплетно) опште образовање, траје две године (десети и једанаести разред). Средње опште образовање представља неопходну фазу пред високо образовање