Распоред активности

Васпитно-образовни процес у Школи реализује се у петодневној наставној недељеи (понедељк – петак), по колеџ систему целодневне наставе, која обухвата период од 8.00 до 16.00 часова.

Распоред наставе, одмора и ваннаставних активности осмишљен је од стане стручњака педагошко-психолошке професије, са посебном пажњом на развој детета и адекватно стицање знања и вештина.

Током целодневног боравка у школи предвиђена су два оброка: ужина од 10:30 часова и ручак од 14.00 часова.

Наставни час у Школи траје 40 минута.

У првом разреду, узимајући у обзир психолошке и физиолошке карактеристике ученика узраста 6 до 7 година, предвиђен је период адаптације. Током овог периода јадан наставни час траје од 30 до 35 минута а дневно се одржава максимално три часа. Након периода прилагођавања ученици првог разреда имају четири часа дневно.

Распоред рада Школе:

Пријем деце у школу - 8.00 - 9.00

1 час: 9.00 – 9.40 одмор: 09.40 –09.50

2час: 9.50 - 10.30 одмор: 10.30 - 10.50

3 урок: 10.50 – 11.30 одмор: 11.30 – 11.40

4 урок: 11.40 – 12.20 одмор: 12.20 – 12.30

Од 12.30 до 16.00 - одмор, утврђивање градива, као и рад у групама и центрима интересовања.

Ваннаставне активности

Након наставног дела дана, у Школи се реализују различите активности у које спада активан одмор, интелектуални развој и развој креативности и уметничких потенцијала,

Активан одмор обухвата:

- секцију физичког васпитања и

- кореографску секцију;

Развој креативности и уметничких потенцијала обухвата:

- ликовну секцију;

- хор;

- драмску секцијау;

- креативну радионицу;

Интелектуални развој обухвата:

- наставу српског језика;

- шах;

- «Менталну аритметику»;

- Читање литературе;