Наставни кадар

Наставници Школе током реализације образовних активности имају изузетно посвећен приступ ученицима. Одабир наставног кадра одређен је на основу нивоа њихових педагошких вештина, културе, разумевања колективне и индивидуалне одговорности и спремности за овакву врсту сарадње и константног усавршавања. Важна компонента сваког наставника Школе је способност да суптилно приступи ученику модерним васпитно-образовним методама, као и да прености знање на ученика користећи иноватине идеје и технике.

Наставницима Прве међународне руске школе Валентина Терешкова у Београду матерњи језик је руски а академска знања потребна за рад у школи стекли су у складу са образовним законим Руске Федерације.

Поред наставнпг особља, у школи свакодневно сарађују са ученицима педагог и психолог, као и медицинска сестра која брине о здрављу ученика школе.