Реализација основних предмета по програму „Школа Русије“ се одвија током преподневних часова. Настава се завршава у 13:10, када је организован ручак у школској трпезарији. 

Након ручка, реализују се ваннаставне активности и секције, припремају се празничне приредбе, и ради се на домаћим задацима који се у највећој мери завршавају у школи уз асистенцију учитеља.

 

  • 8:45 – долазак у Школу
  • 9:00 – почетак наставе
  • 13:10 – завршетак наставе
  • 13:15 – ручак
  • 14:00 – рад на домаћим задацима
  • 15:00 – ванредне активности и секције
  • 16:00 – 17:00 – слободно време