Прва руска међународна школа „Валентина Терешкова“ је почела са реализацијом наставног плана и програма 1. септембра 2017. године, кaо прва руска школа регистрована у Министарству просвете и науке Републике Србије.

Потреба за отварањем овакве образовне институције у Србији постојала је одавно, како због историјских, културних и духовних веза између две земље, тако и због посебног односа који братски руски народ гаји према Србији.

Напоменимо и то да је идеја стварања модерне руске школе ван Русије настала у тренутку активног деловања институција Руске Федерације на пројектима популаризације руског језика и културе кроз образовне системе ван земаља бившег Совјетског Савеза.

Школа својим ученицима данас пружа најквалитетније образовање по стандардима традиционалних руских школских програма („Школа Русије“), као и услове за реализацију свих предвиђених образовних процеса. Настава се реализује на руском језику.

Први степен образовања (1-4. разред)

Насатава се заснива на општеобразовним програмима наставно-методичким комплексом „Школа Русије“ (УМК).

Циљ образовања на овом степену је васпитање личности, подршка стваралачком потенцијалу, постизање самосталности у примени знања и изражавања личног мишљења. Програм „Школа Русије“ је адекватан свим постављеним циљевима. Уџбеници уз помоћ којих се реализује програм „Школа Русије“ се налазе на савезној листи уџбеника препоручених или дозвољених од стране Министарства просвете и науке Руске Федерације за употребу у образовном процесу у образовним установама.

Образовни рограм „Школа Русије“ основно-школског образовања је доказано ефектан програм сачињен комбинацијом најбоље руске традиције и проверених иновација у просветној пракси.

2. степен (основно опште образовање) (5-9. разред)

Наставни план од 5. до 9. разреда пружа рок од 5 година за рад на образовним програмима основног општег образовања, развијеног на основу Савезног државног образовног стандарда за опште образовање Руске Федерације.

3. степен (средње опште образовање) - 2 године

Опште средње образовање је неопходна фаза пред високо образовање.

Поред имплементације плана и програма, испуњења стандарда и циљева средњег образовања, такође се развијају креативне способности ученика и формирају способности самосталног учења и стицања знања и вештина.

Школски систем спроводи додатну едукацију. После наставних активности предвиђених планом и програмом, реализују се и додатни садржаји: спорт и рекреација, духовно, морално, друштвено едуковање, као и стицање опште културе и информисаности.

Препоруке