Школа реализује наставни план и програм „Школа Русије” у почетном општем образовању и наставни план и програм у основном општем и средњем образовању у складу са Федералним базним наставним планом и програмом Руске Федерације, који представља један од најсавременијих образовних програма у свету.

Поред општеобразовних предмета прописаних наставним планом и прграмом, у Школи се појачано изучава енглески и српски језик. Такође, у Школи се реализују и бројне факултативне и ваннаставне активности.

Настава у Школи се реализује
искључиво на руском језику.

Я говорю по-русски!

Образовни процес сходно наставном плану и програму „Школа Русије” и Федералног базног наставног плана и програма, одвија се у 3 циклуса:

Први образовни циклус

под називом Почетно опште образовање, траје од првог до четвртог разреда.

Други образовни циклус

под називом Основно опште образовање, траје од петог до деветог разреда.

Трећи образовни циклус

под називом Срeдње (комплетно) опште образовање, траје две године (десети и једанаести разред). Средње опште образовање представља неопходну фазу пред високо образовање

Образовни план и програм „Школа Русије” данас представља најефикаснију комбинацију традиционалног руског образовања које је усавршено доказаном праксом и иновацијама имплементираним у образовни процес. Програм „Школа Русије” реализује највећи број образовних установа Руске Федерације и представља модеран програм базиран на традиционалном приступу учењу, ученику и родитељу.

РОБОТИКА

Наставни предмет „Роботехника“ представља иновацију предвиђену наставним планом и програмом Школе. У оквиру овог наставног предмета ученици заједничким снагама креирају и програмирају, стварају роботизоване играчке, учећи да истражују, сарађују, изналазе решења за проблеме и кроз сликовне алгоритме покрену своје креације – праве мале роботе. Кроз наставни предмет – роботехнику, ученици се подстичу на креативно размишљање, упознајући се са светом науке, рачунара и инжињерских принципа на иновативни начин.

Пријавите се за разговор о пријему
вашег детета у школу

ЗАКАЖИТЕ САСТАНАК