Руска школа „Валентина Терешкова“ је модерна основна и средња школа која мисли на потребе својих ученика. Просторни капацитети наше школе се поприлично разликују од осталих школа у Србији, не одступајући од прописаних стандарда. Настава се реализује у просторијама опремљеним по захтевима Градског секретаријата за образовање, али и по прописима СанПин, одређеним за реализацију програма „Школа Русије“. 

Сваки разред има своју матичну учионицу, док се часови ритмике и кореографије реализују у вишенаменској сали. Осим основних учионица и кабинета, школа располаже и са фискултурном и гимнастичком салом, трпезаријом и двориштем у коме деца могу проводити своје слободно време у школи.